ติดต่อสหกรณ์โทร 077-596-762-3 และ 077-596-673-4

รายชื่อสมาชิกผู้มีสิทธิลงคะแนนสรรหาล่วงหน้า

โดย นางสาวชนันภรณ์ ครรชิต
 วันที่ 30 พ.ย. 2565 15:13 น.
 3580
รายชื่อสมาชิกผู้มีสิทธิลงคะแนนสรรหา..ล่วงหน้า..
วันเสาร์ที่ 10 ธันวาคม 2565 เวลา 08.30 - 14.00 น.
ณ อาคารอเนกประสงค์สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชุมพร จำกัด (สำนักงานใหญ่)

(เฉพาะผู้ลงทะเบียนขอใช้สิทธิ 23-25 พ.ย. 2565 เท่านั้น!!!)

*** กรุณานำบัตรประจำตัวประชาชนมาในวันสรรหา***

คลิ๊กเลือกตามหน่วยเพื่อตรวจสอบรายชื่อ
 
หน่วย
จังหวัด 
เมือง 
ทุ่งตะโก 
หลังสวน 
โรงเรียนมัธยมศึกษา 
สวี 
ละแม 
พะโต๊ะ 
ปะทิว 
ท่าแซะ