ติดต่อสหกรณ์โทร 077-596-762-3 และ 077-596-673-4
 • ประกาศสหกรณ์

 • ข่าวประชาสัมพันธ์

 • จัดซื้อจัดจ้าง

 • สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์

 • สสอค./สส.ชสอ

ปฎิทินกิจกรรม

เลขบัญชีสหกรณ์

ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขาชุมพร
เลขที่บัญชี : 803-1-03051-0
ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขาหลังสวน
เลขที่บัญชี : 804-1-36477-2​
ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขาปฐมพร
เลขที่บัญชี : 832-1-00029-0​
ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขาปฐมพร
เลขที่บัญชี : 832-0-22857-3​
ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขาสวี
เลขที่บัญชี : 823-1-08811-3​
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด สาขาชุมพร
เลขที่บัญชี : 302-0-25957-2​
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด สาขาท่าแซะ
เลขที่บัญชี : 445-0-23792-2​
ธนาคารออมสิน สาขาชุมพร
เลขที่บัญชี : 050-1908-59079​
ธนาคาร(ธกส.) สาขาปฐมพร
เลขที่บัญชี : 015-892627-122​​

ประธานกรรมการ

นายเรืองชัย จิตรภิรมย์
ประธานกรรมการ

คณะกรรมการ

อัตราดอกเบี้ยเงินฝากต่อปี

 • ประเภท
  อัตรา
 • ออมทรัพย์
  1.75%
 • โครงการมีเงินล้าน คราถึงกาลเกษียณ
  1.75%
 • เงินฝากประจำ 3 เดือน
  2.50%
 • เงินฝากประจำ 6 เดือน
  2.75%
 • เงินฝากประจำ 12 เดือน
  3.00%
 • ออมทรัพย์พิเศษ
  2.55%
 • ออมทรัพย์พิเศษโครงการระดมเงินฝาก
  2.55%
 • ออมทรัพย์พิเศษ(ออมทรัพย์ออมความดี)
  2.55%

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ต่อปี

 • ประเภท
  อัตรา
 • เงินกู้ฉุกเฉิน
  5.25%
 • เงินกู้สามัญ (แบบใช้ผู้ค้ำประกัน)
  5.25%
 • เงินกู้สามัญเพื่อสวัสดิการ
  5.00%
 • เงินกู้สามัญเพื่อสวัสดิการชำระค่าเบี้ยประกัน
  3.25%
 • เงินกู้พิเศษ (แบบใช้หลักทรัพย์)
  5.25%
 • เงินกู้พิเศษ (ทุนเรือนหุ้นหรือเงินฝาก)
  5.00%

แบบสอบถามความคิดเห็น

ลิงก์น่าสนใจ

ติดต่อสหกรณ์ 077-596-762-3, 077596673-4
เข้าสู่ระบบ
สมาชิกออนไลน์