ติดต่อสหกรณ์โทร 077-596-762-3 และ 077-596-673-4
โดย นางสาวชนันภรณ์ ครรชิต -  วันที่ 3 มี.ค. 2566 15:26 น.

ขอเชิญประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565 สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ สอ.ครูชุมพร จำกัด

คลิ๊กเพื่อดาวน์โหลด วารประชุมใหญ่สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ สอ.ครูชุมพร จำกัด

โดย นางสาวชนันภรณ์ ครรชิต -  วันที่ 28 ก.พ. 2566 15:43 น.

แจ้งรายชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต เรียกเก็บเดือนกุมภาพันธ์ 2566

โดย นางสาวชนันภรณ์ ครรชิต -  วันที่ 31 ม.ค. 2566 13:59 น.

แจ้งรายชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต เรียกเก็บเดือนมกราคม 2566

โดย นางสาวชนันภรณ์ ครรชิต -  วันที่ 29 ธ.ค. 2565 11:54 น.

แจ้งรายชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต เรียกเก็บเดือนธันวาคม 2565

โดย นางสาวชนันภรณ์ ครรชิต -  วันที่ 29 ธ.ค. 2565 11:46 น.

การเรียกเก็บเงินสงเคราะห์ศพ

โดย นางสาวชนันภรณ์ ครรชิต -  วันที่ 30 ก.ย. 2565 10:19 น.

แจ้งรายชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต เรียกเก็บเดือนกันยายน 2565

โดย นางสาวชนันภรณ์ ครรชิต -  วันที่ 31 ส.ค. 2565 13:56 น.

การปิดทำการในวันที่ 8 - 9 กันยายน พ.ศ. 2565

โดย นางสาวชนันภรณ์ ครรชิต -  วันที่ 29 ส.ค. 2565 09:27 น.

เปิดใช้งาน Line official ของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ สอ.ครูชุมพร จำกัด