ติดต่อสหกรณ์โทร 077-596-762-3 และ 077-596-673-4
โดย นางสาวชนันภรณ์ ครรชิต -  วันที่ 30 ก.ย. 2565 10:19 น.

แจ้งรายชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต เรียกเก็บเดือนกันยายน 2565

โดย นางสาวชนันภรณ์ ครรชิต -  วันที่ 31 ส.ค. 2565 13:56 น.

การปิดทำการในวันที่ 8 - 9 กันยายน พ.ศ. 2565

โดย นางสาวชนันภรณ์ ครรชิต -  วันที่ 29 ส.ค. 2565 09:27 น.

เปิดใช้งาน Line official ของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ สอ.ครูชุมพร จำกัด

โดย นางสาวชนันภรณ์ ครรชิต -  วันที่ 21 มิ.ย. 2565 15:12 น.

การจ่ายเงินสงเคราะห์ศพ ให้แก่ทายาทของสมาชิกผู้เสียชีวิต