ติดต่อสหกรณ์โทร 077-596-762-3 และ 077-596-673-4
โดย นางสาวชนันภรณ์ ครรชิต -  วันที่ 27 ก.ย. 2565 16:11 น.

มอบเงินสนับสนุนการจัดกิจกรรมแสดงมุทิตาจิต

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชุมพร จำกัด นำโดยนายเรืองชัย จิตรภิรมย์ ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ค...

โดย นางสาวชนันภรณ์ ครรชิต -  วันที่ 27 ก.ย. 2565 11:57 น.

งานแสดงมุทิตาจิตแด่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ที่เกษียณอายุราชการในปี 2565

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชุมพร จำกัด นำโดยนายเรืองชัย จิตรภิรมย์ ประธานกรรมการ, นายธีระ ขันบุตร ...

โดย นางสาวชนันภรณ์ ครรชิต -  วันที่ 16 ก.ย. 2565 16:40 น.

สหกรณ์พบสมาชิกบุคลากรประจำการ

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชุมพร จำกัด นำโดยนายเรืองชัย จิตรภิรมย์ ประธานกรรมการ, นายอุดม เชิงไก...

โดย นางสาวชนันภรณ์ ครรชิต -  วันที่ 12 ก.ย. 2565 15:15 น.

กิจกรรมศึกษาดูงาน

ด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์ครูชุมพร จำกัด นำโดยนายเรืองชัย จิตรภิรมย์ ประธานกรรมการ, คณะกร...

โดย นางสาวชนันภรณ์ ครรชิต -  วันที่ 30 พ.ค. 2565 15:55 น.

สวัสดิการเงินกู้เพื่อจัดหาอาวุธปืนสำหรับสมาชิกสหกรณ์

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชุมพร จำกัด โดยมติที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 30 พฤศจิกา...

โดย นางสาวชนันภรณ์ ครรชิต -  วันที่ 13 พ.ค. 2565 16:04 น.

สอ.ครูชุมพร จำกัด พบครูผู้ช่วยบรรจุใหม่

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชุมพร จำกัด นำโดยนายเรืองชัย จิตรภิรมย์ ประธานกรรมการ, นายธีระ ขันบุต...

โดย นางสาวชนันภรณ์ ครรชิต -  วันที่ 28 ก.พ. 2565 16:07 น.

วันสหกรณ์แห่งชาติ จังหวัดชุมพร

26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 นายกองเอก พุทธ กฤชคงพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรให้เกียรติมา...

โดย นางสาวชนันภรณ์ ครรชิต -  วันที่ 21 ม.ค. 2565 10:38 น.

สอ.ครูชุมพร จำกัด สนับสนุนการจัดกิจกรรมงานวันครู

เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2565 นายวีระศักดิ์ อินทร์กลับ รองประธานกรรมการ และนางสุมาลี ธรรมวุฒิ...

โดย นางสาวชนันภรณ์ ครรชิต -  วันที่ 20 ม.ค. 2565 15:30 น.

การประชุมคณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์

เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2565 คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์ นำโดยนายธีระ ขันบุตร ประธานก...

โดย นางสาวชนันภรณ์ ครรชิต -  วันที่ 13 ม.ค. 2565 16:37 น.

สวัสดีปีใหม่ 2565

เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2565 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชุมพร จำกัด นำโดยนายเรืองชัย จิตรภิร...