ติดต่อสหกรณ์โทร 077-596-762-3 และ 077-596-673-4
โดย นางสาวชนันภรณ์ ครรชิต -  วันที่ 30 พ.ค. 2565 15:55 น.

สวัสดิการเงินกู้เพื่อจัดหาอาวุธปืนสำหรับสมาชิกสหกรณ์

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชุมพร จำกัด โดยมติที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 30 พฤศจิกา...

โดย นางสาวชนันภรณ์ ครรชิต -  วันที่ 13 พ.ค. 2565 16:04 น.

สอ.ครูชุมพร จำกัด พบครูผู้ช่วยบรรจุใหม่

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชุมพร จำกัด นำโดยนายเรืองชัย จิตรภิรมย์ ประธานกรรมการ, นายธีระ ขันบุต...

โดย นางสาวชนันภรณ์ ครรชิต -  วันที่ 28 ก.พ. 2565 16:07 น.

วันสหกรณ์แห่งชาติ จังหวัดชุมพร

26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 นายกองเอก พุทธ กฤชคงพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรให้เกียรติมา...

โดย นางสาวชนันภรณ์ ครรชิต -  วันที่ 21 ม.ค. 2565 10:38 น.

สอ.ครูชุมพร จำกัด สนับสนุนการจัดกิจกรรมงานวันครู

เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2565 นายวีระศักดิ์ อินทร์กลับ รองประธานกรรมการ และนางสุมาลี ธรรมวุฒิ...

โดย นางสาวชนันภรณ์ ครรชิต -  วันที่ 20 ม.ค. 2565 15:30 น.

การประชุมคณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์

เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2565 คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์ นำโดยนายธีระ ขันบุตร ประธานก...

โดย นางสาวชนันภรณ์ ครรชิต -  วันที่ 13 ม.ค. 2565 16:37 น.

สวัสดีปีใหม่ 2565

เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2565 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชุมพร จำกัด นำโดยนายเรืองชัย จิตรภิร...

โดย นางสาวชนันภรณ์ ครรชิต -  วันที่ 22 พ.ย. 2564 10:24 น.

สอ.ครูอำนาจเจริญ จำกัด เยี่ยมชมกิจการและศึกษาดูงานสอ.ครูชุมพร จำกัด

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชุมพร จำกัด นำโดย นายเรืองชัย จิตรภิรมย์ ประธานกรรมการสหกรณ์ออ...

โดย นางสาวชนันภรณ์ ครรชิต -  วันที่ 22 พ.ย. 2564 10:24 น.

โครงการส่งเสริมกิจกรรมพระพุทธศาสนา ประจำปีบัญชี 2564 (วัดอุทัยธรรม (เขาถล่ม))

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชุมพร จำกัด นำโดยนายเรืองชัย จิตรภิรมย์ ประธานกรรมการ, นายวีระศักดิ์ ...

โดย นางสาวชนันภรณ์ ครรชิต -  วันที่ 25 ต.ค. 2564 16:35 น.

สอ.ครูชุมพร จำกัด จัดโครงการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีบัญชี พ.ศ. 2565

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชุมพร จำกัด จัดโครงการจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีบัญชี 2565 เมื่อว...

โดย นางสาวชนันภรณ์ ครรชิต -  วันที่ 25 ต.ค. 2564 16:35 น.

โครงการส่งเสริมกิจกรรมพระพุทธศาสนา ประจำปีบัญชี 2564 (วัดจันทราวาส)

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชุมพร จำกัด นำโดยนายเรืองชัย จิตรภิรมย์ ประธานกรรมการ, นายวีระศัก...