ติดต่อสหกรณ์โทร 077-596-762-3 และ 077-596-673-4
โดย นางสาวชนันภรณ์ ครรชิต -  วันที่ 9 ก.ย. 2564 10:02 น.

สอ.ครูชุมพร จำกัด มอบเงินช่วยเหลือครูโรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษกผู้ประสบอัคคีภัย

วันที่ 3 กันยายน 2564 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชุมพร จำกัด นำโดย นายเรืองชัย จิตรภิรมย์ ประธานกร...

โดย นางสาวชนันภรณ์ ครรชิต -  วันที่ 9 ก.ย. 2564 09:56 น.

สอ.ครูชุมพร จำกัด มอบเงินช่วยเหลือบุคลากรทางการแพทย์โรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์

วันที่ 3 กันยายน 2564 เวลา 09.30 น. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชุมพร จำกัด นำโดย นายเรืองชัย จิตรภิ...

โดย นางสาวชนันภรณ์ ครรชิต -  วันที่ 16 ก.ค. 2564 15:55 น.

แสดงความยินดีกับนายธนภัทร อุ้ยนอง ดำรงตำแหน่งรองผู้จัดการ

เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2564 นายเรืองชัย จิตรภิรมย์ ประธานกรรมการ, นายปรีชา พิมล รองประธาน...

โดย นางสาวชนันภรณ์ ครรชิต -  วันที่ 1 ก.ค. 2564 16:09 น.

เขตพื้นที่สหกรณ์สมาชิก ชสอ. ภาคใต้ มอบเงินสนับสนุนโรงเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปี 2563

เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2564 นายเรืองชัย จิตรภิรมย์ ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูชุมพร ...

โดย นางสาวชนันภรณ์ ครรชิต -  วันที่ 30 มิ.ย. 2564 15:54 น.

สอ.ครูประจวบคีรีขันธ์ จำกัด เยี่ยมชมกิจการ และศึกษาดูงาน สอ.ครูชุมพร จำกัด

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชุมพร จำกัด นำโดยนายเรืองชัย จิตรภิรมย์ ประธานกรรมการ นายสมคิด พานิชเ...

โดย นางสาวชนันภรณ์ ครรชิต -  วันที่ 22 เม.ย. 2564 09:30 น.

สอ.ครูชุมพร จำกัด เน้นมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

ด้วยความห่วงใยในสุขภาพของสมาชิกและเจ้าหน้าที่ สอ.ครูชุมพร จำกัดได้ขอความร่วมมือไปยังเทศบาล...

โดย นางสาวชนันภรณ์ ครรชิต -  วันที่ 5 เม.ย. 2564 14:50 น.

โครงการประชุมสัมมนาไตรภาคี ประจำปี 2564

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชุมพร จำกัด จัด “โครงการประชุมสัมมนาไตรภาคี ประจำปี 2564” ขึ้...

โดย นางสาวชนันภรณ์ ครรชิต -  วันที่ 1 เม.ย. 2564 15:58 น.

สอ.ครูชุมพร จำกัด มอบเงินสนับสนุนการจัดกิจกรรมกีฬา นันทนาการผู้สูงอายุ

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชุมพร จำกัด นำโดย นายเรืองชัย จิตรภิรมย์ ประธานกรรมการ และนางสุมาลี ธรรม...

โดย นางสาวชนันภรณ์ ครรชิต -  วันที่ 23 มี.ค. 2564 14:33 น.

สอ.ครูชุมพร จำกัด มอบเงินสนับสนุนการจัดกิจกรรมกีฬา นันทนาการผู้สูงอายุ

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชุมพร จำกัด นำโดย นายเรืองชัย จิตรภิรมย์ ประธานกรรมการ, นายวีระศักดิ์ อ...

โดย นางสาวชนันภรณ์ ครรชิต -  วันที่ 11 มี.ค. 2564 10:03 น.

สอ.ครูชุมพร จำกัด หารือแนวทางในการหักเงิน ณ ที่จ่าย

เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2564 สหกรณ์ออมทรัพย์ครุชุมพร จำกัด นำโดย นายเรืองชัย จิตรภิรมย์ ปร...