ติดต่อสหกรณ์โทร 077-596-762-3 และ 077-596-673-4
โดย นางสาวชนันภรณ์ ครรชิต -  วันที่ 17 มิ.ย. 2566 13:46 น.

โครงการสหกรณ์พบสมาชิกข้าราชการประจำ ประจำปี 2566

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชุมพร จำกัด นำโดยนายเรืองชัย จิตรภิรมย์ ประธานกรรมการ คณะกรรมการดำเนินกา...

โดย นางสาวชนันภรณ์ ครรชิต -  วันที่ 6 พ.ค. 2566 13:43 น.

ศึกษาดูงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาญจนบุรี จำกัด

เมื่อวันเสาร์ที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชุมพร จำกัด ประกอบด้วยประธานกรรมก...

โดย นางสาวชนันภรณ์ ครรชิต -  วันที่ 21 เม.ย. 2566 13:39 น.

ต้อนรับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูราชบุรี จำกัด

เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2566 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชุมพร จำกัด นำโดยนายเรืองชัย จิตรภิรมย์ ประ...

โดย นางสาวชนันภรณ์ ครรชิต -  วันที่ 6 มี.ค. 2566 13:32 น.

โครงการประชุมสัมมนาไตรภาคี ประจำปี 2566

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชุมพร จำกัด โดยนายเรืองชัย จิตรภิรมย์ ประธานกรรมการ จัด โครงการประชุม...

โดย นางสาวชนันภรณ์ ครรชิต -  วันที่ 28 ก.พ. 2566 15:56 น.

107 ปี วันสหกรณ์แห่งชาติ จังหวัดชุมพร

เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2566 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชุมพร จำกัด ได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพจัด...

โดย นางสาวชนันภรณ์ ครรชิต -  วันที่ 28 ก.พ. 2566 15:50 น.

ต้อนรับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชุมพร จำกัด นำโดยนายเรืองชัย จิตรภิรมย์ ประธานกรรมการ, นายทิวา สังข์วรกาญ...

โดย นางสาวชนันภรณ์ ครรชิต -  วันที่ 26 ธ.ค. 2565 15:41 น.

ประชุมใหญ่สามัญประจำปีบัญชี 2565

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชุมพร จำกัด ประชุมใหญ่สามัญประจำปีบัญชี พ.ศ. 2565 เมื่อวันที่ 24 ธันวคาม 2565 ณ อา...

โดย นางสาวชนันภรณ์ ครรชิต -  วันที่ 27 ก.ย. 2565 16:11 น.

มอบเงินสนับสนุนการจัดกิจกรรมแสดงมุทิตาจิต

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชุมพร จำกัด นำโดยนายเรืองชัย จิตรภิรมย์ ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ค...

โดย นางสาวชนันภรณ์ ครรชิต -  วันที่ 27 ก.ย. 2565 11:57 น.

งานแสดงมุทิตาจิตแด่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ที่เกษียณอายุราชการในปี 2565

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชุมพร จำกัด นำโดยนายเรืองชัย จิตรภิรมย์ ประธานกรรมการ, นายธีระ ขันบุตร ...

โดย นางสาวชนันภรณ์ ครรชิต -  วันที่ 16 ก.ย. 2565 16:40 น.

สหกรณ์พบสมาชิกบุคลากรประจำการ

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชุมพร จำกัด นำโดยนายเรืองชัย จิตรภิรมย์ ประธานกรรมการ, นายอุดม เชิงไก...