ติดต่อสหกรณ์โทร 077-596-762-3 และ 077-596-673-4

ฟิลลิปประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) มอบกระเช้า

โดย นางสาวชนันภรณ์ ครรชิต
 วันที่ 4 มี.ค. 2564 16:04 น.
 88
        นายชยพล ทองสด ตัวแทนจากบริษัทฟิลลิปประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เข้ามอบกระเช้าแสดงความยินดีกับนายเรืองชัย จิตรภิรมย์ ในการเข้ารับตำแหน่งประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูชุมพร จำกัด พร้อมกับร่วมพูดคุยถึงการทำประสินเชื่อ เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2564 ณ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชุมพร จำกัด (สำนักงานใหญ่)