ติดต่อสหกรณ์โทร 077-596-762-3 และ 077-596-673-4

สอ.ครูชุมพร จำกัด เน้นมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

โดย นางสาวชนันภรณ์ ครรชิต
 วันที่ 22 เม.ย. 2564 09:30 น.
 47
          ด้วยความห่วงใยในสุขภาพของสมาชิกและเจ้าหน้าที่ สอ.ครูชุมพร จำกัดได้ขอความร่วมมือไปยังเทศบาลตำบลวังไผ่ เพื่อให้ดำเนินการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อไวรัสโควิด-19 ภายในและบริเวณโดยรอบสำนักงาน สอ.ครูชุมพร จำกัด เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2564 และขอความร่วมมือจากสมาชิกที่มาใช้บริการให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) ที่ สอ.ครูชุมพร จำกัด ได้ประกาศไว้อย่างเคร่งครัด 
          การปรับลดเวลาให้บริการในช่วงการแพรน่ระบาดของโรคโควิด-19 เริ่มวันที่ 22 เมษายน 2564 สอ.ครูชุมพร จำกัด จะ
เปิดให้บริการวันจันทร์ – วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 09.00 -16.00 น. ส่วนการทำธุรกรรมทางการเงิน ฝาก – ถอน เวลา 09.00 -15.00 น. 
          ในส่วนของมาตรการสลับวันทำงาน ให้ผู้จัดการหรือ
รองผู้จัดการ พิจารณาตามความเหมาะสม ทั้งนี้ต้องไม่กระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่ และการให้บริการกับสมาชิก