"/>
ติดต่อสหกรณ์โทร 077-596-762-3 และ 077-596-673-4

แสดงความยินดีกับนายธนภัทร อุ้ยนอง ดำรงตำแหน่งรองผู้จัดการ

โดย นางสาวชนันภรณ์ ครรชิต
 วันที่ 16 ก.ค. 2564 15:55 น.
 471
           เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2564 นายเรืองชัย จิตรภิรมย์ ประธานกรรมการ, นายปรีชา พิมล รองประธานกรรมการ, นายสมวงค์    พะลัง กรรมการ, ผู้ตรวจสอบกิจการ, นางสุมาลี ธรรมวุฒิ ผู้จัดการ, นางปิยวรรณ เรืองหนู รองผู้จัดการ, เจ้าหน้าที่ และสมาชิก สอ.ครูชุมพร จำกัด ร่วมแสดงความยินดีกับนายธนภัทร อุ้ยนอง หัวหน้าฝ่ายคอมพิวเตอร์ เนื่องในโอกาสที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้จัดการ ปฏิบัติหน้าที่ที่สาขาสวี