"/>
ติดต่อสหกรณ์โทร 077-596-762-3 และ 077-596-673-4

สอ.ครูชุมพร จำกัด มอบเงินช่วยเหลือครูโรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษกผู้ประสบอัคคีภัย

โดย นางสาวชนันภรณ์ ครรชิต
 วันที่ 9 ก.ย. 2564 10:02 น.
 699
           วันที่ 3 กันยายน 2564 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชุมพร จำกัด นำโดย นายเรืองชัย จิตรภิรมย์ ประธานกรรมการ, นายเบญจางค์ นิยมธรรมชาติ รองประธานกรรมการ, นายพะเนิน อุชุภาพ กรรมการ และนางสุมาลี ธรรมวุฒิ ผู้จัดการ เป็นกำลังใจและนำเงินช่วยเหลือไปมอบให้กับนางมุกดา ด่านสุวรรณเมฆ ครูโรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษกผู้ประสบอัคคีภัย จำนวน 5,000 บาท