"/>
ติดต่อสหกรณ์โทร 077-596-762-3 และ 077-596-673-4

สอ.ครูอำนาจเจริญ จำกัด เยี่ยมชมกิจการและศึกษาดูงานสอ.ครูชุมพร จำกัด

โดย นางสาวชนันภรณ์ ครรชิต
 วันที่ 22 พ.ย. 2564 10:24 น.
 533
                    สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชุมพร จำกัด นำโดย นายเรืองชัย จิตรภิรมย์ ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูชุมพร จำกัด พร้อมด้วยนายสมคิด พานิชเกษม รองประธานกรรมการ นายเบญจางค์ นิยมธรรมชาติ รองประธานกรรมการ, คณะผู้ตรวจสอบกิจการ และฝ่ายจัดการ ต้อนรับคณะกรรมการ เจ้าหน้าที่ และผู้ตรวจสอบกิจการจากสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอำนาจเจริญ จำกัด เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานสหกรณ์ฯ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ซึ่งกันและกัน ในวันที่ 12 พฤศจิกายน 2564 ณ ห้องประชุม ชั้น 4 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชุมพร จำกัด