"/>
ติดต่อสหกรณ์โทร 077-596-762-3 และ 077-596-673-4

รายชื่อผู้แทนสมาชิกประจำปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565

โดย นางสาวชนันภรณ์ ครรชิต
 วันที่ 23 ธ.ค. 2564 09:07 น.
 2680
รายชื่อผู้แทนสมาชิกประจำปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565
ที่เข้าประชุมใหญ่สามัญประจำปีบัญชี พ.ศ. 2564
โดยจัดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ในระบบ Zoom Meeting
วันเสาร์ที่ 25 ธันวาคม 2564 เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป
ณ ศูนย์ประชุมหลัก ห้องประชุม ชั้น 4 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชุมพร จำกัด
และศูนย์ประชุมย่อยที่ท่านมีรายชื่อ


คลิ๊กเลือกตามศูนย์อำเภอเพื่อตรวจสอบรายชื่อ และสถานที่การประชุม
 
ศูนย์อำเภอ
อำเภอเมือง
อำเภอท่าแซะ - ปะทิว
อำเภอสวี - ทุ่งตะโก
อำเภอหลังสวน - พะโต๊ะ-ละแม