ติดต่อสหกรณ์โทร 077-596-762-3 และ 077-596-673-4

สอ.ครูชุมพร จำกัด พบครูผู้ช่วยบรรจุใหม่

โดย นางสาวชนันภรณ์ ครรชิต
 วันที่ 13 พ.ค. 2565 16:04 น.
 83
             สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชุมพร จำกัด นำโดยนายเรืองชัย จิตรภิรมย์ ประธานกรรมการ, นายธีระ ขันบุตร กรรมการและประธานกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์, นางสาวลัดดาวรรณ เนตรทองคำ และนางสุมาลี ธรรมวุฒิ ผู้จัดการ ได้ไปพบปะให้ความรู้และสิทธิประโยชน์การเป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูชุมพร จำกัด กับครูผู้ช่วยสังกัด สพป.ชพ. 1 จำนวน 102 คน ในการปฐมนิเทศเมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2565 ณ ห้องประชุมขุนกระทิง สพป.ชพ. 1 และสังกัด สพป.ชพ. 2 จำนวน 130 คน เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2565 ณ โรงแรมมรกตทวิน