"/>
ติดต่อสหกรณ์โทร 077-596-762-3 และ 077-596-673-4

107 ปี วันสหกรณ์แห่งชาติ จังหวัดชุมพร

โดย นางสาวชนันภรณ์ ครรชิต
 วันที่ 28 ก.พ. 2566 15:56 น.
 1108
            เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2566 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชุมพร จำกัด ได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพจัดงานวันสหกรณ์แห่งชาติ จังหวัดชุมพร เพื่อน้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณพระราชวรวงศ์เธอ กรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ พระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย โดยมีนายวิสาห์ พูลศิริรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร เป็นประธานเปิดงาน และนายเรืองชัย จิตรภิรมย์ ประธานกรรมการ เป็นประธานจัดงานวันสหกรณ์แห่งชาติ จังหวัดชุมพร ประจำปี 2566 ในงานมีการจัดกิจกรรมในช่วงเช้าได้แก่ พิธีสงฆ์ถวายภัตตาหารแด่พระสงฆ์ การเดินขบวนพาเหรดของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในจังหวัดชุมพร การวางพานพุ่มถวายสักการะพระรูปพระราชวรวงศ์เธอกรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ ประธานในพิธีกล่าวคำสดุดีพระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทยและอ่านสารนายกรัฐมนตรี (พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา) เนื่องในโอกาสวันสหกรณ์แห่งชาติ หลังจากนั้นได้มีพิธีมอบโล่รางวัลสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรดีเด่นระดับจังหวัด กิจกรรมการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ของขบวนการสหกรณ์ในจังหวัดชุมพร และงานเลี้ยงสังสรรค์ สานสัมพันธ์สหกรณ์ในจังหวัดชุมพร