ติดต่อสหกรณ์โทร 077-596-762-3 และ 077-596-673-4

รายชื่อผู้ใช้สิทธิลงทะเบียนลงคะแนนสรรหาล่วงหน้า

โดย นางสาวชนันภรณ์ ครรชิต
 วันที่ 24 พ.ย. 2566 11:10 น.
 2785
คลิ๊กข้อความ
V

ประกาศ : รายชื่อผู้ใช้สิทธิลงทะเบียนลงคะแนนสรรหาล่วงหน้า

หรือ

ดูในช่อง หมายเหตุ ผ่านระบบ  >>ค้นหาข้อมูล<<  ที่นี่ 

หากสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูชุมพร จำกัด รายใด
ที่ลงทะเบียนขอใช้สิทธิแล้ว แต่ไม่พบรายชื่อ
หรือต้องการยกเลิกการใช้สิทธิลงคะแนนสรรหาล่วงหน้า

ให้บันทึกเป็นลายลักษณ์อักษรมายังสหกรณ์ออมทรัพย์ครูชุมพร จำกัด
ภายในวันอังคารที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 เวลา 15.00 น.

คลิ๊กข้อความเพื่อดาวน์โหลด

V
แบบฟอร์มขอตรวจสอบรายชื่อ
และยกเลิกการลงทะเบียนเพื่อลงคะแนนสรรหาล่วงหน้า วันที่ 9 ธ.ค. 2566